خانه / آموزشی / ثبت سمن در وزارت کشور و مراحل تأسیس سازمان مردم نهاد
ثبت سمن در وزارت کشور
ثبت سمن در وزارت کشور

ثبت سمن در وزارت کشور و مراحل تأسیس سازمان مردم نهاد

اولین گام در خصوص ثبت سمن در وزارت کشور و مراحل تأسیس سازمان مردم نهاد آگاهی داشتن از تعریف آن، نوع فعالیت و اهداف آن می‌باشد


برای ثبت سمن در وزارت کشور بر اساس آئین نامه اجرایی تأسیس فعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت مورخ ۸/۵/۸۴ برای سازمانهای مردم نهاد متناسب با موضوع فعالیت، حقوق و تکالیفی به شرح ذیل است:
الف) حقوق سازمانهای مردم نهاد :
۱. ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی
۲. اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب در فرآیند برنامه ریزی دستگاهها، بررسی آثار و نتایج فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی و کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آنها از طریق انعقاد قرارداد با آنها
۳. برگزاری اجتماعات و راهپیمائیها در جهت تحقق اهداف سازمان
۴. انتشار نشریه
۵. حق دادخواهی در مراحل فضایی و شبه قضایی
ب) تکالیف سازمانهای مردم نهاد :
سازمان‌های مردم نهاد مکلف هستند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دوره پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی تحویل دهند و لیکن چنانچه حسب مورد مرجع نظارتی گزارشی از عملکرد سازمان برای مقطع خاصی درخواست نماید سازمان مکلف به ارائه آن می‌باشد.
لذا چنانچه عده‌ای با آگاهی از تعریف سازمان مردم نهاد و کارکردهای آن قصد ایجاد چنین سازمانی را داشته باشد می‌توانند در صورت داشتن شرایط ذیل اقدام نمایند.
۱- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام
۲- تابعیت ایرانی
۳- عدم سوء سابقه محکومیت کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
۴- حداقل ۵ نفر متقاضی باشند.
۵- در صورت تخصصی بودن موضوع حداقل ۲ نفر از متقاضیان صاحب تخصص باشند.
در صورتی که افراد متقاضی شرایط فوق را دارا باشند باید:
۱- موضوع فعالیت خود را مشخص کنند.
۲- محدوده جغرافیایی فعالیت را معین کنند.
۳- نامی را برای سازمان خود متناسب با موضوع فعالیت انتخاب نمایند (بهتر است اعضای هیات
مؤسس ضمن مشورت با کارشتاس دبیرخانه هیات نظارت، با مراجعه به ثبت شرکتها در مورد نام انتخابی مشورت نموده و نام منتخب را در آن سازمان رزرو کنند)
متقاضیان ثبت سمن در وزارت کشور و تأسیس سازمانهای مردم نهاد ، تحت عنوان هیات مؤسس چنانچه قصد فعالیت در محدوده یک شهرستان و با محدوده کوچکتر را دارند باید به دبیرخانه هیات نظارت شهرستان واقع در فرمانداری محل مراجعه نمایند و لیکن چنانچه سطح فعالیت، استان باشد باید به دبیرخانه هیات نظارت استان مستقر در دفتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری مراجعه شود و در صورتی که قصد انجام فعالیت در محدوده ملی باشد به دبیرخانه هیات نظارت ملی واقع در دفتر امور اجتماعی وزارت کشور مراجعه شود و ضمن دریافت فرم تقاضا نامه، نسبت به تکمیل آن و تحویل به دبیرخانه‌های فوق الذکر اقدام گردد.
* تقاضا نامه دارای ویژگی‌هایی به شرح ذیل است:
۱- نام سازمان
۲- اهداف سازمان
۳- معرفی فرد نماینده هیات مؤسس
۴- محل امضاء
۵- تکمیل فرم مشخصات هیات مؤسس و ….
هیات مؤسس سازمانهای مردم نهاد پس از تکمیل و امضای تقاضا نامه آن را تحویل دبیرخانه هیات نظارت می‌دهند تقاضا نامه پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاعات لازم به مجموعه کارشناسی تحویل می‌گردد و کارشناسان حوزه در خصوص تقاضای واصله، اظهار نظر می‌کنند و نظر ایشان برای تأیید هیات نظارت ارسال می‌شود در صورت تأیید تقاضا، مدارکی به شرح ذیل جهت تکمیل در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
۱- فرم مشخصات فردی: (سه سری با الصاق عکس تکمیل گردد)(نمونه فرم شماره ۲)
۲- اساسنامه (تیپ)
۳- فرم صورتجلسات هیات مؤسس (نمونه فرم شماره ۳)
اعضای هیات مؤسس نیز ضمن تکمیل مدارک فوق الذکر یک قطعه عکس از هر یک از اعضاء بر روی فرمهای مشخصات فردی (سه سری) الصاق نموده و به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات صفحه آخر شناسنامه اعضاء (سه سری) را تحویل دبیرخانه می‌نمایند.
** اساسنامه تدوین شده می‌بایست دارای مشخصات ذیل باشد:
۱- اهداف سازمان
۲- موضوع فعالیت
۳- مدت فعالیت
۴- مرکز اصلی فعالیت
۵- نحوه ایجاد شعب
۶- احکام و تشکیلات سازمان و نحوه انتخاب و شرح وظایف و مسئولیت‌های آن‌ها
۷- صاحبان امضاهای مجاز
۸- شرایط پذیرش عضو
۹- منابع تأمین درآمد و دارایی
۱۰- نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه
۱۱- نحوه انحلال
۱۲- مشخص ساختن وضعیت دارائیها بعد از انحلال
۱۳- محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان
همچنین اساسنامه سمن ها باید بر رأی گیری از تمام اعضاء برای انتخاب مدیران و تصمیمات مهم تصریح نماید.
فرم صورتجلسات شامل اولین جلسه هیات مؤسس است و چنانچه ساختار سازمان هیات امنایی باشد می‌بایست صورتجلسات انتخاب هیات امناء، هیات مدیره و مدیر عامل و سمت (نمونه فرمهای شماره ۴ و ۵ و ۶.۷) تکمیل گردد.
هیات مؤسس مدارک فوق الذکر را تکمیل نموده و تحویل دبیرخانه می‌دهند کارشناس مجموعه مدارک را بررسی نموده و در صورت عدم وجود نقص یا اشکال اقدام به انجام استعلام ازمراجع ذیربط (دستگاه تخصصی. اداره اطلاعات. پلیس اطلاعات وامنیت عمومی فا) ونیزمراکز تشخیص هویت می‌نماید که در این مورد لازم است اعضای هیات مؤسس با معرفی نامه ایی که از طرف دبیرخانه هیات نظارت برای آنها صادر می‌شود به مراکز انگشت نگاری مراجعه و پاسخ آن را برای درج در پرونده تحویل نمایند. پس از کسب پاسخ استعلامها در صورتیکه پاسخ‌ها مثبت باشد پرونده برای اظهار نظر هیات نظارت ارسال می‌گردد و پس از تأیید هیات نطارت پروانه با امضای رئیس هیات نظارت (وزیر، استاندار، فرماندار) صادر می‌گردد و بعد از آن معرفی به ثبت شرکتها ومؤسسات صورت می‌پذیرد که به دو شیوه عمل می‌گردد.
الف) در ساختار هیات امنایی همزمان بعد از صدور پروانه فعالیت معرفی به ثبت صورت می‌پذیرد.
ب) در ساختار مجمع عمومی اعضاء (هیات مؤسس) بعد از صدور پروانه فعالیت و برگزاری مجمع عمومی عادی برای انتخاب هیات مدیره و تأیید اساسنامه به ثبت معرفی می‌گردد.

سمن البرز

درباره ی معصومه مویدی

معصومه مویدی هستم یک فعال اجتماعی که در حوزه زنان و خانواده و حقوق شهروندی با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی در سطح استان البرز فعالیت میکنم. با اشتراک گذاری یک مقاله یا تهیه یک گزارش، خبر و مصاحبه در حوزه فرهنگی، اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد و NGO ها در سمن البرز به عنوان مدیرمسئول و خبرنگار فعالیت دارم.

همچنین ببینید

سازمان هاي مردم نهاد چیست

اهمیت شکل گیری تعامل مجموعه مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد

هرچند هم اکنون تشکل های مردمی از تعداد قابل توجهی برخوردارند ولی لزوم فراهم سازی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *