بانک ایران زمین بانک دیجیتال
نقش بی بدیل دانش بومی در توسعه پایدار منابع طبیعی و آبخیزداری
02 اکتبر 2021 - 8:20
شناسه : 5552
1

حامد فرضی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز، به همراه سرپرست و کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان چهارباغ از الگوی موفق بومی آبخیزیارمکانیک در روستای زعفرانیه بازدید بعمل آوردند.
فرضی ضمن تقدیر و تشکر از بدرلو، مجری طرح، عنوان نمود: الگوهای بومی می‌توانند با کارکرد مطلوب بعنوان الگویی موفق در راستای تعادل بخشی آب‌ های زیرزمینی با مشارکت ذینفعان اجرا گردد.
ایشان ت..

ارسال توسط :
پ
پ


حامد فرضی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز، به همراه سرپرست و کارشناسان اداره منابع طبیعی شهرستان چهارباغ از الگوی موفق بومی آبخیزیارمکانیک در روستای زعفرانیه بازدید بعمل آوردند.
فرضی ضمن تقدیر و تشکر از بدرلو، مجری طرح، عنوان نمود: الگوهای بومی می‌توانند با کارکرد مطلوب بعنوان الگویی موفق در راستای تعادل بخشی آب‌ های زیرزمینی با مشارکت ذینفعان اجرا گردد.
ایشان تأکید نمود: درکنار بهره گیری از شیوه های سنتی و محلی باید به استفاده از تکنولوژی و دانش جدید روی آوریم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: بهره‌برداری بیش از ظرفیت از آبخوانهای زیرزمینی و شرایط کنونی حاکم بر منابع حیاتی ایجاب می نماید از تمامی قابلیت‌ها درجهت تعادل بخشی، جلوگیری از فرونشست زمین و حفظ توان اکولوژیک مناطق استفاده کرد.وی اجرای موفق الگوی بومی با تکیه بر دانش بومی آبخیزداری را با مشارکت مردم از این دست موارد مهم مورد نیاز در شرایط امروز کشور دانست.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز این الگوی موفق را با مشارکت صددرصد مجری طرح بعنوان آبخیزیار مکانیک استان خواند.وی در خصوص این طرح بیان کرد: این طرح با هدف مهار سیلاب و تغذیه مستقیم آبخوان مشتمل بر هدایت سیلاب و کنترل آن دربندهای ذخیره اب و تزریق به درون چاه پس از ترسیب رسوبات معلق آن احداث شده و با طراحی مناسب بصورت کنترل شده در ترازهای مختلف انجام می‌گیرد. این سیستم دارای دریچه های کنترل و سرریز تخلیه اب مازاد است که با آبگیری طی بارندگی‌ها نقش موثری ایفا نموده است.در پایان این بازدید عزیزی، سرپرست اداره منابع طبیعی و اّبخیزداری شهرستان چهارباغ، گفت: باید از تمام ظرفیتها در این رابطه درجهت تحقق اهداف قانون و نجات سرزمینمان استفاده گردد. دراین میان بهره گیری از الگوهای پایدار منطبق بر دانش بومی وتلفیق آن با علوم و فنون نوین با مشارکت مردم از راهکارهای اصولی است که درالویت برنامه های اداره منابع طبیعی شهرستان است.

از شما درخواست میکنیم نظرات و تجربیات گرانبهایتان را با ما به اشتراک بگذارید

دیدگاهها بسته است.