برچسب » ابراهیم‌کمال زاده

بررسی روند راه اندازی درمانگاه شبانه روزی گرمدره در دستور کار مدیریت شهری است
3 ماه قبل
سرپرست شهرداری گرمدره

بررسی روند راه اندازی درمانگاه شبانه روزی گرمدره در دستور کار مدیریت شهری است

جلسه همفکری با ائمه جماعات شهر گرمدرهجهت تسریع در راه اندازی درمانگاه شبانه روزی گرمدره و قرار گرفتن در دستور کار مدیریت شهری برگزار شد.