برچسب » باشگاه گل ریحان

معاون ورزش و جوانان البرز: گل ریحان متولی رسمی ندارد
2 هفته قبل
کیهان گلستانی

معاون ورزش و جوانان البرز: گل ریحان متولی رسمی ندارد

معاون توسعه اداره کل ورزش و جوانان البرز با اشاره به پایان تاریخ اعتبار باشگاه گل ریحان عنوان کرد این باشگاه در زمان حاضر متولی رسمی ندارد.