برچسب » تودیع و معارفه

انتصابات جدید در شهرداری کرج
3 ماه قبل

انتصابات جدید در شهرداری کرج

با حکم سرپرست شهرداری کرج برخی از مدیران مجموعه شهری تودیع و معارفه شدند.