برچسب » روز آتش نشانی

قدردانی فرماندار کرج از آتش نشانان با اهداء شاخه های گل
3 هفته قبل
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج

قدردانی فرماندار کرج از آتش نشانان با اهداء شاخه های گل

بمناسبت هفتم مهرماه «روزملی آتش نشان و ایمنی»، «غفور قاسم پور» معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج با حضور در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج چهره به چهره از جانفشانی های آتش نشانان کرج و بانوان شاغل در این شغل حساس با اهداء شاخه های گل قدردانی بعمل آورد.