برچسب » زبان محلی کرجی

کدامیک از معانی ۱۴۶ کلمه محلی کرجی را بلدید
1 ماه قبل
گویش محلی کرج

کدامیک از معانی ۱۴۶ کلمه محلی کرجی را بلدید

این کلمات اختصاصی از بررسی زبان محلی در روستای دروان انجام شده است. لطفا  شما هم بعد از مطالعه اینمقاله کلمات محلی روستای خود را در قسمت نظرات در پایین صفحه بنویسد تا  تا بتوانیم این کلمات را کامل کنیم.