برچسب » زنان البرز

ترویج ورزش عمومی یکی از مهم‌ترین ضروریات جامعه امروز برای بانوان است
3 ماه قبل
رئیس کمیته بانوان شورای شهر کرج

ترویج ورزش عمومی یکی از مهم‌ترین ضروریات جامعه امروز برای بانوان است

رئیس کمیته بانوان شورای شهر کرج بر ضرورت پرداختن بیش از پیش به مقوله ورزش بانوان تاکید کرد و گفت: ورزش بانوان نیازمند حمایت دستگاه‌های مسئول است.