برچسب » سخنگوی ستاد کرونای البرز

تزریق واکسن کرونا به کودکان ۱۲ ساله آغاز شد
3 هفته قبل
سخنگوی ستاد کرونای البرز

تزریق واکسن کرونا به کودکان ۱۲ ساله آغاز شد

سخنگوی ستاد کرونای البرز گفت: مردم نباید به خاطر تزریق نوع خاصی از واکسن فرایند واکسینه شدن خود را به تعویق بیندازند و مطمئن باشند تمام واکسن‌های موجود اثرگذاری لازم را دارند.