برچسب » سرپرست شهرداری کرج

تقویت تجهیزات آتش‌نشانی در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ می‌شود
3 هفته قبل
سرپرست شهرداری کرج

تقویت تجهیزات آتش‌نشانی در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ می‌شود

سرپرست شهرداری کرج گفت: تقویت تجهیزات ناوگان آتش‌نشانی در بودجه سال جاری لحاظ خواهد شد.