برچسب » سرپرست منطقه هشت شهرداری کرج

مشکلات محله «بوعلی» در منطقه هشت بررسی شد
3 هفته قبل
با حضور اعتصامی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست

مشکلات محله «بوعلی» در منطقه هشت بررسی شد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر از محله بوعلی بازید و در جریان مشکلات این منطقه قرار گرفت.