برچسب » سرپرست منطقه ۱۰شهرداری کرج

نصب علائم ترافیکی در «خط ۴ حصار» و «بیلقان»
3 هفته قبل
سرپرست منطقه ۱۰شهرداری کرج

نصب علائم ترافیکی در «خط ۴ حصار» و «بیلقان»

سرپرست منطقه ۱۰شهرداری کرج گفت: علائم و تجهیزات ترافیکی در محور خط چهار حصار تا میدان امیرکبیر بیلقان نصب شد.