برچسب » شهرداری کرج

افتتاح نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج
2 هفته قبل
در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

افتتاح نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج

نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در مرکز استان البرز افتتاح شد.

انتصابات جدید در شهرداری کرج
3 هفته قبل

انتصابات جدید در شهرداری کرج

با حکم سرپرست شهرداری کرج برخی از مدیران مجموعه شهری تودیع و معارفه شدند.