برچسب » طرح پیشگیری از سرقت در استان البرز

اجرای پنج طرح پیشگیری از سرقت در استان البرز
3 ماه قبل
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز

اجرای پنج طرح پیشگیری از سرقت در استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز از برنامه های عملیاتی و اثربخش دادگستری استان با هدف کاهش و کنترل جرم سرقت خبر داد.