برچسب » علیرضا کارگر موقر

۲۲ مدرسه تحویل آموزش و پرورش استان البرز شد
3 هفته قبل
سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز

۲۲ مدرسه تحویل آموزش و پرورش استان البرز شد

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۲۲ واحد آموزشی با ۳۶۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش استان شد.