برچسب » قزلحصار

۳۰۰۰ خودرو در البرز دوگانه سوز شد
3 هفته قبل
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز

۳۰۰۰ خودرو در البرز دوگانه سوز شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز گفت: متقاضیان برای دوگانه سوز کردن خودروی عمومی باید در GCR.NIOPDC.IR اطلاعات خود را وارد کنند.