برچسب » محسن آسوبار

معرفی محسن آسوبار بعنوان شهردار شهرجدیدهشتگرد
4 هفته قبل

معرفی محسن آسوبار بعنوان شهردار شهرجدیدهشتگرد

باحکم استاندار البرز،محسن آسوبار بعنوان شهردار شهرجدیدهشتگرد معرفی و آغاز بکار کرد.