برچسب » نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج

افتتاح نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج
2 هفته قبل
در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی

افتتاح نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی کشور در کرج

نخستین مرکز ساماندهی مشاغل خانگی در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در مرکز استان البرز افتتاح شد.